Menu
Zoek artikel
 

PRIVACY VERKLARING

Doeco BV gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen aan de Coenecoop 135 hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Doeco BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Doeco BV u over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door ons worden aangeboden op www.doeco.nl 
 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan 

1. Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over u en waarom? 

  • Informatie die u ons geeft: wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die u ingeeft op onze website of aanlevert op welke manier dan ook. 
  • Allereerst gebruiken we uw gegevens om onze producten te kunnen leveren. Daarnaast kunnen we ze bijvoorbeeld gebruiken voor marketingdoeleinden zodat we u betere en relevantere aanbiedingen kunnen doen.
  • Automatische informatie: Wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, simpele tekstbestanden die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt. 

2. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

​Zodra u deze persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch gebeurde, heeft u het recht op:

  • Een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens;
  • Een verzoek tot rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Bezwaar tegen een verwerkingsactiviteit;
  • Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat);
  • Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

U kunt ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen (zie 6. Contactgegevens).

3. Wij hechten belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de bescherming van uw persoonsgegevens voldoet aan de eisen van Nationale en Europese wetgeving.

4. Waar wordt de website gehost en waar bevinden de gegevens zich?

Deze website is gehost door CM Specialist in Nederland. Uw persoonsgegevens zijn veilig opgeslagen in Nederland.

5. Wat gebeurt er indien het privacy beleid wordt gewijzigd?

We kunnen dit privacy beleid op elk moment wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de kennisgeving van kracht. De kennisgeving kan op alle mogelijke manieren gebeuren, onder meer door het publiceren van het aangepaste privacy beleid op de website. We moedigen gebruikers aan om het privacy beleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Het gebruik van de website geeft aan dat gebruikers toestemmen met het privacy beleid.

6. Contactgegevens

Indien je vragen hebt omtrent het privacy beleid, kunt u steeds contact opnemen met:

Doeco BV, Coenecoop 135, 2741 PJ Waddinxveen.

0182-642888

administratie@doeco.nl
 

Artikel 2 Doorgifte aan derden 

1. Doeco BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: 

a) De doorgifte geschiedt aan een door voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden  ingeschakelde derden, met welke derden een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; 

b) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 
 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens 

1. Doeco BV maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt. 
 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens 

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar administratie@doeco.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.
 

Artikel 5 Cookies 

1. Het is mogelijk dat www.doeco.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

1. Doeco BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden ten behoeve van de dienstverlening en/of leveringen door onze diensten. Doeco BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 
 

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Doeco BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.doeco.nl , tenzij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring 

1. Doeco BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.doeco.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.doeco.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze website in de gaten.
De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-05-2018.

Dealer worden?

Professionals in de keukenbranche zijn Doeco dealer. Meld u hier aan en word Doeco dealer.

Dealer worden